Dokumenty weekendowe

Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji to zadanie kierowcy oraz firmy przewozowej. Konieczna jest odpowiednio udokumentowana praca kierowcy – ma to wpływ na jakość oraz bezpieczeństwo pracy. Dlatego trzeba się ściśle stosować co do obowiązujących w danym kraju w tym zakresie reguł. Reguły te dotyczą między innymi czasu pracy. Konieczne jest odpowiednie dostosowywanie się do tych wymogów. W […]