Jakie badania po 60tce dla kierowcy?

Każda osoba, która ubiega się o wydanie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D+E, musi dostać orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem.

Kiedy trzeba się badać?

Zawodowi kierowcy muszą poddać się badaniu lekarskiemu, które pozwoli sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i należy je wykonywać:

 • co 5 lat – do ukończenia przez kierowcę 60 lat,
 • co 30 miesięcy – po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia.

Takie pierwsze badanie wykonuje się jeszcze przed uzyskaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Jednym z obowiązków przedsiębiorców oraz podmiotów wykonujących transport drogowy jest właśnie kierowanie swoich pracowników na badania lekarskie i psychologiczne.

Od 20 lipca 2014 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014 r. poz. 949).

 Badania psychologiczne

Zawodowi kierowcy poddawani są również badaniom psychologicznym:

 • co 5 lat – do ukończenia przez kierowcę 60 lat,
 • co 30 miesięcy – po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia.

Po przeprowadzeniu badania psycholog dokonuje analizy i interpretacji wyników badań, a następnie przekazuje osobie badanej informację na temat wyników.

Tak samo od 20 lipca 2014 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierować oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937).

Nowe prawo jazdy

Każdy kierowca, który ukończył 60. rok życia, musi wykonać badania lekarskie i psychologiczne, a także dokonać wymiany prawa jazdy i nawet wtedy, jeżeli szkolenie okresowe nie utraciło ważności. Pracownik, który zajmuje się przewozem rzeczy lub osób, z prawem jazdy kategorii: C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D+E musi poddawać się szkoleniu okresowemu co 5 lat.

Aby zaktualizować prawo jazdy, konieczne jest dostarczenie do Urzędu Miasta właściwego dla miejsca zamieszkania odpowiednich dokumentów, czyli:

 • zaświadczenie o wykonaniu badań,
 • kopię prawo jazdy,
 • zdjęcie do prawo jazdy,
 • uiścić właściwą opłatę w danym urzędzie.

Odpowiednie przepisy prawne

Zgodnie z art. 39l ustawy z dnia 17 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika albo inny podmiot, który wykonuje przewóz drogowy, musi w odpowiednim czasie kierować kierowców na:

 • szkolenia okresowe,
 • badania lekarskie,
 • badania psychologiczne.

Obowiązkiem pracodawcy jest również pokrycie kosztów badań lekarskich oraz psychologicznych. Poza tym musi prowadzić całą dokumentację, która dotyczy tych badań.

Odwołanie się (kodeks drogowy)

Jeśli osoba badana lub podmiot, który skierował na badanie, nie zgadza się z treścią orzeczenia wydanego w zakresie badań lekarskich i psychologicznych, to można wystąpić z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie badania. Jednostką odwoławczą przy orzeczeniu lekarskim, jak i psychologicznym będzie wojewódzki ośrodek medycyny pracy, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania badanego kierowcy. Wniosek składa się pisemnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia i robi się to za pośrednictwem uprawnionego lekarza lub psychologa.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *