Jakie dokumenty dla kierowców
jeżdżących po UE?

Każdy kierowca, który zajmuje się transportem drogowym rzeczy i osób, powinien mieć przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty, które zawsze musi okazać na żądanie organów kontrolujących. W zależności od tego, jaki rodzaj przewozu kierowca wykonuje musi mieć wymagane dokumenty. Wszystkie one zostały wymienione w art. 87 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

Najważniejsze dokumenty

Najważniejsze dokumenty, które każdy kierowca powinien posiadać przy sobie to:

 • prawo jazdy,
 • dowód rejestracyjny,
 • ubezpieczenie OC.

Poza tym kierowca musi mieć również przy sobie i okazywać do kontroli:

 • kartę kierowcy;
 • zapisy z tachografu, który rejestruje prędkość jazdy, czas jazdy, czas postoju, obowiązkowe przerwy, czas odpoczynku;
 • jeśli ostatnio kierowca nie prowadził samochodu albo kierował takim, do którego przepisy regulujące czas jazdy nie mają zastosowania, to właściciel przedsiębiorstwa przed wyruszeniem w trasę powinien mu wydać odpowiednie zaświadczenie, w którym znajdzie się informacja o przyczynie nieposiadania przez danego pracownika wykresówek;
 • wypis z licencji;
 • kartę opłaty za przejazd po drogach krajowych;
 • świadectwo kwalifikacji albo zaświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ustawie.

Dokumenty wymagane przy przewozie osób

Kierowca, który zajmuje się wykonywaniem przewozu osób, powinien mieć przy sobie następujące dokumenty:

 • odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia razem z obowiązującym rozkładem jazdy – podczas wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych;
 • odpowiednie zezwolenie lub formularz jazdy – podczas wykonywania międzynarodowych przewozów wahadłowych lub okazjonalnych;
 • formularz jazdy – podczas wykonywania międzynarodowych przewozów na potrzeby własne;
 • oryginał albo kserokopia decyzji, która została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, a mowa o niej w art. 20a ust. 2;
 • potwierdzenie lub kopia potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego albo wydruk potwierdzenia identyfikacji jako podatnika VAT – przewozy okazjonalne – podczas wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, który polega na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju, przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczy te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju – potwierdzenie lub kopię potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego albo wydruk potwierdzenia identyfikacji jako podatnika VAT – przewozy okazjonalne;
 • dokumenty, które są wymagane w publicznym transporcie zbiorowym;
 • kopia umowy na realizowany przewóz – podczas wykonywania przewozów okazjonalnych, o których mowa w art. 18 w ust. 4b w pkt 2.

 Dokumenty wymagane przy przewozie rzeczy

Podczas przewożenia rzeczy kierowca powinien mieć przy sobie następujące dokumenty:

 • dokumenty związane z przewożonym ładunkiem;
 • odpowiednie zezwolenia, które są wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym;
 • świadectwo, które jest wymagane i zgodne z Umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych, a także dotycząca specjalnych środków transportu, które przeznaczone są do tych przewozów (ATP), a została ona sporządzona w Genewie 1 września 1970 roku (Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254);
 • pozwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem albo bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach, które przekraczają wielkości określone w Odrębnych przepisach;
 • dokumenty wymagane przy przewozie zwierząt;
 • dokumenty, które są wymagane podczas przewożenia odpadów, a także w odniesieniu do transportującego odpady przez właściwy organ potwierdzenie posiadania numeru rejsowego, jeżeli taki wpis jest wymagany;
 • certyfikat, który potwierdza spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa albo warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest ono wymagane;
 • dokumenty, które są związane z transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *