Karta kierowcy

Karta kierowcy jest dokumentem obowiązkowym dla kierowców pojazdów posiadających tachograf cyfrowy. Ten obowiązek ma na celu identyfikację kierowcy i rejestrację czasu jazdy oraz zdarzeń drogowych.

Cel i działanie

Karta kierowcy zawiera podstawowe dane osobowe kierowcy – imię i nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie, numer prawa jazdy i PESEL – umożliwiające identyfikację posiadacza i przypisanie karty do prawa jazdy. Karta wyposażona jest również w mikrochip, na którym po umieszczeniu w tachografie dokonywany jest zapis danych dotyczących długości jazdy i zdarzeń drogowych. Informacje zapisane na karcie są przechowywane w pamięci przez mniej więcej miesiąc. Karty zabezpieczone są przed fałszowaniem za pomocą mikrodruków, giloszu i nadruków farbą optycznie zmienną.

Karty kierowcy w Polsce

W Polsce używanie karty kierowcy jest obowiązkowe od 1 maja 2006 r, kiedy to na terenie Unii Europejskiej weszło w życie rozporządzenie nakazujące stosowanie tachografów cyfrowych krajom członkowskim. Karty dla kierowców zamieszkałych (co najmniej 185 dni) w Polsce wydajePolska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Okres ważności karty wynosi pięć lat, chyba że wcześniej upływa ważność prawa jazdy kierowcy. Kierowca nie ma prawa posiadać więcej niż jednej karty ani posługiwać się kartą innego kierowcy. Odnowienie karty po upływie ważności dokonywane jest w ciągu 15 dni od złożenia odpowiedniego wniosku, natomiast w razie zniszczenia, nieprawidłowego działania, zgubienia lub kradzieży karty czas ten jest skrócony do 5 dni. W tym okresie kierowca może jeździć bez karty, jeśli jest w stanie w razie kontroli udowodnić niemożliwość okazania ważnego dokumentu. W takiej sytuacji ma obowiązek każdorazowo na końcu i na początku pracy wydrukować dane dotyczące pojazdu i zdarzeń drogowych podczas trasy, zapisać na wydruku swoje dane osobowe (takie, jak w karcie) i potwierdzić podpisem. Polska Wytrównia Papierów Wartościowych prowadzi rejestr zgubionych i skradzionych kart.

Jak wyrobić kartę kierowcy?

Wyrobienie karty kierowcy następuje wskutek wypełnienia odpowiedniego wniosku i wysłania go (w formie pisemnej) wraz z załącznikami do PWPW. Wzór wniosku można pobrać ze strony www Wytwórni. Do wniosku należy załączyć dokumenty: kserokopię w skali 2:1 obu stron prawa jazdy, podpisane zdjęcie o wymiarach 3, 5 cm x 4, 5 cm oraz kserokopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty. Opłatę w wysokości 169, 74 zł brutto (130 zł netto) wnosi się na konto PWPW (numer podany jest na stronie www Wytwórni), w tytule podając NIP lub PESEL oraz imię i nazwisko kierowcy. Opłatę może wnieść jedynie kierowca – jeśli pracodawca refunduje koszt wyrobienia karty, może jedynie zwrócić kierowcy poniesiony wydatek, ale nie może sam wpłacić. Okres czekania na wyrobienie pierwszej karty wynosi 28 dni. Status wniosku można w tym czasie sprawdzać na stronie www Wytwórni. Karta zostaje wysłana kierowcy na adres podany we wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *