Jak rozliczyć zagraniczną podróż służbową

Zapis znajdujący się w art. 29 par. 1 Kodeksu pracy mówi o tym, że miejsce pracy powinno być określone w umowie, którą zawiera pracodawca i pracownik. Art. 7 par. 1 KP stanowi o tym, że pracownik wykonujący na polecenie pracodawcy obowiązki służbowe poza miejscowością, w której mieści się siedziba firmy lub poza stałym miejscem pracy, […]