Zakazy jazdy na Litwie

 Na Litwie nie zostały wprowadzone żadne ograniczenia, obowiązujące w międzynarodowym ruchu ciężarówek. Transport towarów odbywa się najczęściej drogą kołową i kolejową. Transport samochodowy odgrywa rolę pierwszorzędną. Ładunki można przewozić drogami, liczącymi ponad 80 tysięcy kilometrów. Autostrady stanowią ponad 400 km i oznakowane są jako A1 – biegnąca na trasie Wilno-Kłajpeda oraz A2. Droga międzynarodowa E67 łączy Warszawę z Tallinem. Przebiega ona przez Kowno i Rygę.

Opłaty są pobierane za poruszanie się ciężarówek oraz pojazdów specjalnych. Wysokość zależna jest od wielu czynników, między innymi od dopuszczalnego DMC pojazdów, ilości emitowanych spalin do atmosfery, a także czasu, w jakim pojazd porusz się po autostradach. Koszty użytkowania autostrad są wyższe od 7 stycznia 2015 roku. Przejazd trasą A1-A18 wyceniono na 11 euro dziennie.

Pojazdy poruszające się po litewskich drogach muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa. Kontrolowane jest ich wyposażenie i dokumentacja. Istnieje obowiązek zamontowania dodatkowych bocznych lusterek, jeśli przyczepa jest szersza od pojazdu głównego. Z tyłu przyczepu musi być umieszczony trójkąt ostrzegawczy. Przez cały rok, 24 godziny na dobę w czasie ruchu pojazdu muszą być włączone światła mijania. Litwa przestrzega ustaleń Konwencji Wiedeńskiej o ruchu drogowym, obowiązujących w Europie.

Obowiązujące ograniczenia

O obszarze zabudowanym ograniczona jest prędkość pojazdów ciężarowych i pojazdów z przyczepami do 50 km/h. poza obszarem zabudowanym można poruszać się z prędkością od 70 km/h do 90 km/h. Na autostradach pojazdy ciężarowe o DMC ponad 3,5 ton objęte są standardowym ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Inni użytkownicy autostrad mogą poruszać się z szybkością do 90 km/h.

Dopuszczalne wymiary pojazdów, przedstawiają się następująco:

  • Wysokość nie może przekraczać 4 m, a szerokość 2,55, przy czym samochodów chłodniczych – 2,60 m. Długość ciężarówek nie powinna przekraczać 12 m, również pojazdu członowego, natomiast pociąg drogowy powinien nie przekroczyć 18, 75 m. wyjątkową sytuację stanowi przewożenie samochodów. Road train może wówczas osiągnąć długość 20, 75 m oraz wysokość, która nie przekroczy 4,20 m.

Ograniczenia w przewożeniu substancji ADR wynikają z podpisanej przez Litwę konwencji     o transporcie substancji niebezpiecznych. Nie jest ujęty na ogólnoeuropejskich listach przewozowych pojazdów, które zostały zwolnione z ograniczeń, przewidzianych dla pojazdów ciężarowych. Na Litwie obowiązują takie same ograniczenia i wymogi, dotyczące oświetlenia, oznakowania i dokumentacji, jak w całej Europie.

Transport litewsko-polski i polsko-litewski

Bardzo dobrze funkcjonuje i wciąż się rozwija transport ładunków na kierunku Litwa-Polska i Polska-Litwa. Przebiega on głównie samochodami o ładowności do 25 ton. Świadczone są usługi, między innymi transportu ekspresowego, ponadgabarytowego, chłodniczego, drobnicowego, całopojazdowego, dedykowanego, niskopodwoziowego, specjalistycznego oraz w doładunku. Przewożone ładunki muszą zostać odpowiednio ubezpieczone.

Towary przewożone są pojazdami z nadwoziami MEGA, plandeka, firanka, chłodnia, zestawy przestrzenne oraz naczepy do przewozów ładunków specjalistycznych. Przewóz ładunków ponadnormatywnych wymaga posiadania odpowiedniego zezwolenia.

Terminarz świąt

1 stycznia         Nowy Rok

16 lutego          Dzień Przywrócenia Państwa Litewskiego

11 marca           Dzień Odzyskania Niepodległości Litwy

27 marca          Wielkanoc

28 marca         Poniedziałek Wielkanocny

1 maja               Święto Pracy

24 czerwca       św. Jana

6 lipca               Święto Państwowe

15 sierpnia        WNMP

1 listopada        Wszystkich Świętych

25-26 grudnia  Boże Narodzenie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *