Zgubiona wykresówka, co grozi, jakie oświadczenie?

Wykresówka to dokument, który służy kierowcy do zapisywania i przechowywania danych na temat swojej aktywności, czyli:

  • czasu prowadzenia pojazdu,
  • innych okresów pracy poza prowadzeniem pojazdu,
  • okresu gotowości do pracy,
  • przerw i okreus dziennego odpoczynku.

Taką swoją wykresówkę posiada każdy kierowca i należy ją stosować każdego dnia podczas wyjeżdżania w trasę. Nie można jej używać dłużej niż 24 godziny.

Na wykresówce musi znajdować się imię i nazwisko kierowcy, a także data i miejsce jej założenia przed rozpoczęciem pracy, numer rejestracyjny samochodu, data i miejsce jej wyciągnięcia po zakończeniu jazdy, stan licznika na początku i końcu podróży, a po zakończeniu trasy trzeba wpisać liczbę przejechanych kilometrów.

Wykresówka do kontroli

W przypadku kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy albo Inspektorat Transportu Drogowego kierowca musi okazać wypełnioną wykresówkę. Za jej błędne wypełnienie albo nieprowadzenie w ogóle można dostać wysokie kary finansowe. Poważne konsekwencje wiążą się również ze zgubieniem wykresówki.

Wykresówki należy przechowywać przynajmniej przez 12 miesięcy. Natomiast kierowca podczas kontroli musi okazać odpowiednim organom wykresówki z ostatnich 28 dni.

Kara za brak wykresówki

Kierowca w przypadku kontroli drogowej dostanie mandat w wysokości 500 zł za brak wykresówek. Jeśli przedsiębiorca jest zarządzającym transportem, to grozi mu kara za niewyposażenie kierowcy w dokumenty. W związku z tym może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za brak wykresówek u kierowcy, a za każdą grozi mu 500 zł kary. Jednak, jeśli kierowca złoży odpowiednie oświadczenie o zgubieniu tych dokumentów, to zwolni zarządzającego od odpowiedzialności. Przedsiębiorca, który nie jest zarządzającym, nie odpowiada za wyposażenie kierowcy we wszystkie ważne dokumenty i w związku z tym nie dostanie kary podczas jakiejkolwiek kontroli.

 Oświadczenie o zgubieniu wykresówki

W niektórych sytuacjach kierowca, jak i zarządzający może uniknąć kary za nieposiadanie wykresówek, ale tylko wtedy, gdy kierowca napisze oświadczenie o zgubieniu dokumentów. Poza tym można pokazać protokół zgłoszenia kradzieży na policję albo można okazać protokół zniszczenia, który został sporządzony w związku z wypadkiem drogowy albo pożarem samochodu.

Wszystko to jest regulowane przez art. 87 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, art. 14 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.

Kierowca nie może nikomu odstępować ani pożyczać wykresówki, ponieważ każdy musi mieć swoją. Na takiej wykresówce trzeba mieć udokumentowaną całą aktywność podczas 24 godzin. W danym dniu, kiedy kierowca prowadzi samochód i posiada wykresówkę, to aktywność rejestrowana jest przez tachograf. W przypadku, jeżeli kierowca będzie chciał odebrać odpoczynek na otwartym tachografie, to musi dokonać obrysu postoju albo innej aktywności jeszcze przed włożeniem i po wyciągnięciu wykresówki z tachografu, ponieważ musi być udokumentowane 24 godziny w ciągu jednej doby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *